Информация за плащане

Форми на плащанеФормите на плащане, разрешени ROCAE.com са две: от една страна, използването на банкова карта кредитна или дебитна карта, тъй като това е най-разпространена и се използва в цял свят. Приетите карти са най-често, както на национално, така и на международно ниво, включват VISA, MasterCard и American Express, също  така сумата може да се заплати на куриера при получаване на доставката в брой.   Може също така да  се извършват плащания чрез системата на PayPal. При всички случаи, методът  на плащане се появява  и  извършва  на екрана по време на купуването.
Плащането на сумата  и  разходите по изпращането се финализират  след  извършването на покупката. След като  бъде реализирано  плащането, клиентът ще получи  имейл с потвърждението на поръчката.

Сигурни ли  са моите покупки?
Да  направите покупка в  BISUTERIAROCAE.COM  e не само лесно и бързо, но и безопасно. Всички транзакции се криптират чрез SSL, така че връзката на всяка вноска се извършва директно между ТИТУЛЯРЪТ на кредитната/дебитната карта и самата финансова институция. В допълнение към данните за картата, BISUTERIAROCAE.COM също така осигурява на потребителите  поверителността на личните данни, събрани в интернет страницата ни.
Трябва да уведомите в най-кратки срокове BISUTERIA ROCAE по имейл или по телефон за  каквато и да е злоупотреба или измама с таксите по картата, използвани при  покупки на сайта, за да може  BISUTERIA ROCAE да вземе съответните мерки, които сметне за нужни.

Валута и фактура
Покупките се извършват в ЛЕВА за страната.
Цените   са тези, които са посочени в сайта в момента на поръчката. Цените са описани подробно за  всеки продукт и включват ДДС (Данък добавена стойност).  Размерът на сумата на доставката се показват поотделно  в момента , в който се реализира  поръчката.  BISUTERIA ROCAE си запазва правото по всяко време ,без предизвестие , на промени, които тя счита за целесъобразно и може да актуализира, дори ежедневно,  цените според новостите, които настъпват.

< назад към полезно