Правна информация

Цел на Услугата
  1. Целтa на услугaта  е национален  и международен маркетинг  чрез дистанционни продажби ( по Интернет) на  бижута и аксесоари.
  2. ROCAE ООД си запазва правото едностранно да променя по всяко време и без предизвестие  представянето, конфигурацията и съдържанието на условията на продажби, необходими за използване на УСЛУГАТА, които  ще бъдат прилагани за  реализиране на  договори, по време на  съответният момент.
  3.  ROCAE ООД предлага гаранция за  5 месеца

Условия за Иползване
  1. Използването на услугата изисква предварителна РЕГИСТРАЦИЯ от клиента.
  2. Вие се съгласявате да използвате УСЛУГАТА коректно  в съответствие със закона,  с  настоящите Специални Условия, морал и общоприети добри практики и с  обществения ред. Потребителят се съгласява да не използва Услугата за незаконни цели, вредни за правата и интересите на другите, забранен или какъвто и да е начин, който може да навреди на Услугата  и на  нейното нормално използване.
Правна ИнформацияПродажбите, извършени чрез  ПОРТАЛЪТ  BISUTERIAROCAE.COM   се подчиняват на Българските Закони.

Лични данни
  1. ROCAE ООД. гарантира, че ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ   от вашия профил във нашата страница ,  няма да бъде предоставена на трети лица. Информацията ще се събира  в сървъра, използвайки протокола BISUTERIA ROCAE SSL , кодиран преди предаването на данните, което гарантира  неприкосновеността на личната Ви информация. Сървърът автоматично разпознава по IP адрес, дата и време, в което са записани данните, също така и данните от този адрес, които  са били изтеглени.
  2. ROCAE ООД. уведомява клиентите, че техните данни ще бъдат предавани на логистичния оператор, с цел  да се реализира поръчката. Логистичният оператор ще се свърже с клиента, за да се улесни доставката на поръчката.
  3. Вие декларирате, че данните, предоставени на ROCAE ООД. са правилни и разрешавате ROCAE ООД. да  провери достоверността им.
  4. Данните, означени със звездичка върху формулярите или посочените като задължителни са тези, които  се изискват при извършването на поръчката и въвеждането им са задължително. Липсата им или неправилно им въвеждане, може  да възпрепятства Поръчката.

 

< назад към полезно