.

Пръстен Три цветя

Регулиращ се пръстен три цветя с червени кристали със сребърна
баня
>> Сребърна баня 18 гр. Пръстени с камъни
ЦЕНА: 16.00 лв.